Postulaty sierpniowe i zdrada Solidarności dokonana na postulatach sierpniowych

Postulaty sierpniowe i zdrada Solidarności dokonana na postulatach sierpniowych

Postulaty sierpniowe były listą żądań przedstawionych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podczas strajków sierpniowych w 1980 roku w Polsce. W przekonaniu wielu osób nie zostały spełnione. Na tej podstawie, można wyciągnąć tezę o zdradzie. Skoro, strajkujący godzili się na pewien wspólny kompromis, ryzykując życiem. Strajki te były kluczowym momentem w historii ruchu Solidarność i przyczyniły się do powstania pierwszego niezależnego związku zawodowego w Bloku Wschodnim.

Lucyfer – blask zmienia się w proch

Lucyfer – blask zmienia się w proch

Lucyfer – blask zmienia się w proch – to światli ludzie zrozumieją znaczenie, nadanego temu artykułowi tytułu. Krąg tych osób jest ogromny, od wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa, po wykształconych kulturowo i literacko apologetów (obrońców wiary chrześcijańskiej i jej prawd).
Lucyfer, strącony z Nieba, lecąc w kierunku Ziemi (zdobny w kamienie i złoto, lśniący przepychem), spalił się na proch. Zdrada Lucyfera – według mitów, nastąpiła trzeciego dnia stworzenia. Przypomnę, że według Biblii, w tym dniu została stworzona Ziemia, która wydała wszelkie rośliny zielone i drzewa. Strącenie stanowiło karę za wyniosłość, piękno, przezorność i blask.