Za parawanem idealizmu

Za parawanem idealizmu

Za parawanem idealizmu skrywają się przyziemne obrazy ludzkiej istoty. Zadaje ona ogrom cierpienia zwierzętom, który bywa niewidoczny i niemy na tyłach tego świata. Podobnie ma się tu cierpienie ludzi. Mimo tego, że mamy XXI wiek i cywilizacje rozwiniętą na wysokim poziomie – ludzie nadal cierpią i umierają z niedostatku. Parawan ludzkiego idealizmu opada.

Święta Inkwizycja i siła jej tortur czyli prymat papieża nad innymi

Święta Inkwizycja i siła jej tortur czyli prymat papieża nad innymi

Święta Inkwizycja i jej siła tortur, miały do odegrania ważną rolę, wywierając wpływ na myślenie mas. Istnieje błędny pogląd, rozpowszechniany przez osoby wyznania rzymsko-katolickiego, które twierdzą, z całą stanowczością przekonań, że Święta Inkwizycja nie pociągnęła za sobą żadnych ofiar, a przez okres jej działania spłonęło może z 1000 osób (albo mniej, bo jedynie 200 – 300). Mówiąc o inkwizycyjnym terrorze, mamy na myśli działanie Świętego Oficjum od XIII do XVII w., a więc okres 400 lat. Bulla, autorstwa papieża Bonifacego VIII, Unam Sanctum, głosi prymat papieża nad innymi władcami.