Każdy penis potrzebuje stosownego pokarmu

Każdy penis potrzebuje stosownego pokarmu

Każdy penis potrzebuje stosownego pokarmu – to początek rozdziału pierwszego z satyry Kaczkoduk przejmuje ster!  Wyjaśnimy wątpliwości, posługując się przykładem życiorysu i dzieła naszego bohatera niezłomnego, który zanim opuścił kraj, prze­żył tu wiele ekstremalnych chwil. Zapuścił korzeń, manewrując „tam i ówdzie”. Zbrukał niejednego polityka, przywracając prawdę o tym, kim jest „chłop z jajami”. Z systemu…