Kościół promuje kult obrazów, a 2 przykazanie?

Kościół promuje kult obrazów, a 2 przykazanie?

Kościół Katolicki promuje kult obrazów, działając wbrew Biblii. Największym oszustwem Kościoła, świadczącym o bezrefleksyjnym przyjmowaniu jego nauk, świadczy 2 przykazanie Mojżesza. Czy Kościół Katolicki może przeczyć słowom Stwórcy i dalej istnieć? Może, ponieważ Kościół Katolicki czci człowieka, nie przestrzega Biblii i daleki jest od nauk Jezusa. Zatem, może wobec szatana – którego wymyślił – robić co chce i jak chce. Kościół działa dla zysku, nie dla Stwórcy.