Śmierć w obyczajowości współczesnego człowieka

Śmierć w obyczajowości współczesnego człowieka

Śmierć w aspekcie religijno-moralnym, wyznacza granicę świata żywych i umarłych.
Współcześnie, ludzie podchodzą do śmierci zbyt rutynowo i opieszale, traktując zgon jako koniec, konieczność lub obietnicę dalszego spełnienia. Śmierć to naturalna konsekwencja, oznaka tego, że świat podlega przemianom. Mogłaby nie istnieć. Obietnicę taką dają religie.

Pochówek tradycyjny ewoluował 2 mln lat

Pochówek tradycyjny ewoluował 2 mln lat

Pochówek tradycyjny ewoluował przez 2 mln lat. Pochówek starożytnego świata wyjaśni nam pochodzenie wielu zwyczajów i tradycji. Jednym z nich jest używanie formy Sit tibi terra levis STTL. To znany rzymski Tituli sepulclaris, czyli napis nagrobny z czasów antycznego Rzymu. Mówi on wprost: „Niech ci ziemia będzie lekką”. Znaną współcześnie formą jest RIP – ang. „Rest in peace” lub łac. „Requiescat in pace”.