Szatanista „przeciwnik”, szatanizm „idea”

Szatanista „przeciwnik”, szatanizm „idea”

Szatanista to „przeciwnik”, a szatanizm to idea “sprzeciwu i niezgody”. Czemu się właściwie sprzeciwia szatanista? Negatywnym działaniom człowieka, obciążonego egoizmem, pychą i zapatrzeniem w siebie. Tego pojęcia mało kto używa w takim znaczeniu, gdyż dominuje pojęcie katolickiego szatanizmu jako kultu przemocy i ofiary. Kto czytał Biblię Szatana LaVeya i wyciągnął wniosek z przekazu, w którym…