Prawda to inaczej wypaczenie

Prawda to inaczej wypaczenie

Prawda – odwieczna i niezmienna, niezakłócona przez człowieka. Każda istota posiada własną prawdę (czyli zdolność do oceny rzeczywistości). Człowiek krzywdzący innych, nie uważa tego za krzywdzenie (jesteśmy egoistami), bo prawda którą wyznaje, stanowi dla niego najwyższe dobro (związane z nim samym). Ogólne zasady etyczne to mrzonka, którą pozostawili ludzie „słabym” i „nieporadnym”, których karmi się ideałami, aby nie czuli potrzeby głodu. Prawda broni z góry przyjętych norm i z założenia, dąży do zakłamania rzeczywistości poprzez jej wypaczenie.