Komunizm i kształtowanie państwowości

Komunizm i kształtowanie państwowości

Komunizm to słowo klucz do zrozumienia rzeczywistości. Odrzuciliśmy, co w komunie było dobre, a pozostawiliśmy to, co niszczyło od środka. System czerwony, wyżłobiła armia nieu­daczników i ludzi ogarniętych haniebnym postrzeganiem świata.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, doszło do waż­nego wydarzenia, którego karty historii Polgarów nie obej­mują. Było to spotkanie Lolka Wartęsy z działaczami służb. Epi­zod znamienity, wręcz kluczowy, wydarzył się na pewno.