Czy Polacy są nieuprzejmi i agresywni?

Czy Polacy są nieuprzejmi i agresywni?

Czy Polacy są nieuprzejmi i agresywni? Przeprowadziliśmy drobną analizę społeczno-kulturową zjawiska, z której widać że niestety tak. Często bywamy agresywni i nieuprzejmi. Im dłużej przebywam w kraju nad Wisłą, tym bardziej udziela się mi ten trend. To bardzo ciekawe obyczajowo. 
Wielu obserwatorów i nawet sami Polacy zauważają, że niektórzy z nas, wykazują cechy nieuprzejmości i wręcz agresji w swoim zachowaniu. Ważne jest jednak zrozumienie, że nie odnosi się to do wszystkich Polaków, a jedynie do pewnej części populacji.

Postulaty sierpniowe i zdrada Solidarności dokonana na postulatach sierpniowych

Postulaty sierpniowe i zdrada Solidarności dokonana na postulatach sierpniowych

Postulaty sierpniowe były listą żądań przedstawionych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podczas strajków sierpniowych w 1980 roku w Polsce. W przekonaniu wielu osób nie zostały spełnione. Na tej podstawie, można wyciągnąć tezę o zdradzie. Skoro, strajkujący godzili się na pewien wspólny kompromis, ryzykując życiem. Strajki te były kluczowym momentem w historii ruchu Solidarność i przyczyniły się do powstania pierwszego niezależnego związku zawodowego w Bloku Wschodnim.

Lech Wałęsa i konkordat z Watykanem, który jest dla kraju dużym obciążeniem finansowym oraz powoduje rozliczne problemy

Lech Wałęsa i konkordat z Watykanem, który jest dla kraju dużym obciążeniem finansowym oraz powoduje rozliczne problemy

Lech Wałęsa jako Prezydent RP zawarł konkordat z Watykanem w 1993 roku. Konkordat podpisał Lech Wałęsa i Jan Paweł II Święty, ten sam który ukrywał nadużycia seksualne w Kościele katolickim. Wałęsa oszukał Polaków na realizacji nie zrealizował zapowiadanych w sierpniu 1980 r. postulatów sierpniowych, poza jednym – Konkordatem. Jakkolwiek nie oceniać Lecha Wałęsy, to należy uznać iż jego osobisty wpływ na demokrację w Polsce był ogromny, a on sam miał niezmierzone zasługi dla świata i Europy w zakresie demokracji.