Dumanowskiego dzieje rodu Dąmbskich

Dumanowskiego dzieje rodu Dąmbskich

Dumanowskiego dzieje rodu Dąmbskich, to praca przedstawiająca tytułowych hrabiów na Lubrańcu – jak określali siebie poszczególni członkowie rodziny, aspirujący do najwyższych zaszczytów, biorący udział w schedzie po przodkach. Relacja, którą opisał Autor, stanowi okazję i pretekst do przedstawienia mechanizmów awansu majątkowego i społecznego w cza­sach nowożytnych, wśród całej szlachty polskiej, nie tylko Dąmbskich.