Obyczaje czasów PRL-u w historiografii

Obyczaje czasów PRL-u w historiografii

Analizując obyczaje polskie czasów PRL-u, należy sięgnąć po ten okres szczególnie ostrożnie. W okresie tym polska nauka prowadziła wiele zakrojonych, międzynarodowych badań o ogromnym znaczeniu.
Analizując treści badań prowadzonych przez zakłady etnografii powstające zaraz po II wojnie na gruncie katedr przedwojennych, zahaczamy po okres lat 1945 – 1989. Dodajmy, że rzecz dzieje się w PRL-u, który obecnie uznaje się „propagandowo” za okres przyczyniający się do zahamowania nauki.