Czy Bóg naprawdę istnieje?

Czy Bóg naprawdę istnieje?

Czy Bóg naprawdę istnieje – to jest pytanie mojego życia. Zawsze odpowiadam na to jednoznacznie i niezmiennie.
Na to pytanie, każdego dnia odpowiadają depozytariusze różnych wyznań. Zarabiają na Bogu, otrzymują profity dzięki Bogu itd. Owi powiernicy, nigdy Boga nie widzieli, ale spotkali za to innych powierników (którzy też co prawda nie widzieli, ale za to gdzieś o Nim zasłyszeli) i to oni przekazali tym pierwszym wiedzę, na której opierają oni własne wrażenie o istnieniu Boga.

Kościół promuje kult obrazów, a 2 przykazanie?

Kościół promuje kult obrazów, a 2 przykazanie?

Kościół Katolicki promuje kult obrazów, działając wbrew Biblii. Największym oszustwem Kościoła, świadczącym o bezrefleksyjnym przyjmowaniu jego nauk, świadczy 2 przykazanie Mojżesza. Czy Kościół Katolicki może przeczyć słowom Stwórcy i dalej istnieć? Może, ponieważ Kościół Katolicki czci człowieka, nie przestrzega Biblii i daleki jest od nauk Jezusa. Zatem, może wobec szatana – którego wymyślił – robić co chce i jak chce. Kościół działa dla zysku, nie dla Stwórcy.