60-lecie Rewolucji Październikowej w pracy biblioteki województwa olsztyńskiego

60-lecie Rewolucji Październikowej w pracy biblioteki województwa olsztyńskiego

60-lecie Rewolucji Październikowej w pracy biblioteki województwa olsztyńskiego to temat marginalny, ale warty pewnego przywołania. W kwestii daty rewolucji podawany jest listopad, ale są też daty z końca października. My, określamy Wielką Rewolucję Październikową, zgodnie z nomenklaturą rosyjską, czyli wedle państwa najbardziej zainteresowanego. Odwołujemy się też do dat podawanych w źródle.