Emancypacja Żydów na ziemiach polskich

Emancypacja Żydów na ziemiach polskich

Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785 – 1870 to dzieło Artura Eisenbacha. Narracja historyczna umiejscowiona jest u progu rozbiorów i w ich trakcie. W literaturze zajmuje ważne miejsce. Na ten temat, traktują nie tylko profesjonalne opracowania, ale również jest to podstawą solidnej edukacji, na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.