O aniołach i stosunkach seksualnych

O aniołach i stosunkach seksualnych

O aniołach i stosunkach seksualnych, nie sposób rozmawiać bez udziału Żyda, Joshue ben Qorcha, którego trapiło jedno zasadnicze pytanie: „Czy to możliwe, żeby aniołowie, którzy są płonącym ogniem, mogli odbywać stosunki seksualne tak, by nie poparzyć swoich narzeczonych od wewnątrz?
Po wielu rozmyślaniach zdecydował, że kiedy aniołowie ci spadli z nieba, ich siła i postura, zostały zredukowane do siły i postawy śmiertelników, a ich ogień zamienił się w ciało.

Read more
Anioł stróż - sługa ludzkości. Anioł, a naprzeciw osoby modlące się.

„Anioł Stróż” – sługa ludzkości

Anioł stróż jest „służącym, pośrednikiem, energetyczną zjawą”. Nie ma formy, ale dysponuje naturą, zdolną służyć człowiekowi. Znalezienie właściwej odpowiedzi, to zrozumienie aniołów, pozbawione kłamstwa i manipulacji. A zebrało się tego przez ostatnie stulecia. Uderza mnie modlitwa do Anioła Stróża, gdy ludzie w amoku zamiast recytować: Aniele Boży Stróżu Mój… mówią Aniele Boże… – to nie jest przypadek pojedynczy. Miliony mamrocze w ten akord.

Read more