Maniery, obyczaje oraz kodeksy moralno-religijne

Maniery, obyczaje oraz kodeksy moralno-religijne

Maniery, obyczaje oraz kodeksy moralno-religijne i ich znaczenie stanowi ważny element w poznawaniu kultury.
Opis obyczajów związany ze zmianą, zachodzącą na różnych odcinkach życia człowieka jest trudny i nie może być jednolity. Najistotniejsze jest umiejętne zdefiniowanie genetycznej warstwy procesów pozostających w kręgu zrozumienia, obiektywizmu i trafności. Prościej: dotarcie do źródła i jego określenie.

Dian Fossey obrończyni górskich goryli

Dian Fossey obrończyni górskich goryli

Dian Fossey to według mnie, jedna z największych i najbardziej kontrowersyjnych indywidualności kobiecych świata naukowego epoki XX wieku. Bohaterka i wielki człowiek czynu. Znamy film „Goryle we mgle” i zachwycamy się jego pięknem. Rozumiemy i staramy się w jakikolwiek sposób oddziaływać na to, co dzieje się na naszym świecie. Takie zadanie na siebie wzięła Dian Fossey.