Słuszna wojna

Słuszna wojna, kapitalizm, śmierć i tortury dzieci czyli świat widziany oczami szaleńca

Słuszna wojna, kapitalizm, śmierć i tortury dzieci czyli świat widziany oczami szaleńca, to próba zrozumienia tego, co dzieje się obecnie na świecie w kontekście tego, co już się zadziało. Nie ma najmniejszego sensu w zmienianiu przekazów i walki z tym procederem. Pamiętać należy, że za tym idą pieniądze. Ludzie tworzą ideologie, nie po to, aby żyło się nam lepiej, ale po to, aby zachować wpływy. 


Informacyjny ład na przykładzie Polski

Tadeusz Rydzyk nie prowadzi TV Trwam społecznie. Ma dotacje i wsparcie rządowe, liczone w setkach milionów złotych. Po prostu, ma przewagę i podaje, co chce i jak chce. Skutecznie, bo ludzie w to wierzą i dodatkowo ślą tam pieniądze, z których płynie dziesięcina do Rzymu. Rydzyk musi się wykupić, bo inaczej Watykan by go zamknął. Niewielu wie, ale psychologie doceniono w średniowieczu. Korzysta z niej Tadeusz Rydzyk. I jak widać, przynosi to zamierzone efekty. Kościół rzymski wykorzystał ją do kontroli ludzi. Do dziś, zbieramy owoce tego eksperymentu.


Święta Inkwizycja i siła jej tortur

Hiszpańska inkwizycja siłą Kościoła


Słuszna wojna Izraela

Jeżeli Izrael walczył z Egiptem czy prowadził walki z separatystami z Palestyny, to stosowano kroki, które miały na celu zapewnienie obrony terytorialnej oraz przywrócenie bezpieczeństwa w kraju. Każda wojna Izraela jest słuszna i uzasadniona. Izrael posiada miliony Żydów rozsianych po całym świecie, w tym pracujących w głównych mediach, którzy są w stanie wpływać na opinię publiczną, większości krajów. Przypomina się tu starożytne stwierdzenie, dotyczące Żydów w Rzymie – „zwyciężeni zwycięzcom prawa narzucili” (victi victoribus leges dederunt) – wołał Seneka, kreśląc tym samym ogromne wpływy tej nacji w Imperium Romanum po 73 r. n.e., czyli upadku Masady i zakończeniu pierwszego powstania żydowskiego.

Słuszna wojna z „gorszym sortem”

Działanie faszystów, zmierzało do eksterminacji jednostek, uznanych za „gorszy” sort człowieka. Kwestia „gorszego sortu” pojawia się wśród polskich katolików rzymskich w XXI wieku i jest akceptowana społecznie oraz popierana.
Stosowane metody, w tym tortury, to wyraz barbarzyństwa i okropność, ale jednocześnie powszechna praktyka. Wykorzystanie prac faszystów w rozwoju amerykańskiej technologii – rzecz ważna dla demokracji.
W ZSRR stosowano tortury w odniesieniu do osób zagrażających dla systemu oraz bezpieczeństwa państwa. To były zbrodnie i nie ma tłumaczenia ich zasadności.

Mistrzostwo, gdy idzie o Indian to epizod

Mistrzami tortur, znacznie przewyższającymi ZSRR byli Amerykanie, Anglicy i Francuzi, prowadzący celową i zorganizowaną całkowitą eksterminację ludności rdzennej obu Ameryk, w okresie od XV do XIX wieku. Zamknięto wolnych ludzi w strefach ochronnych, zwanych „rezerwatami” i zdziesiątkowano ich populację. Nie wiemy ilu gwałtów na dzieciach dokonali ówcześni księża katoliccy. Dane niemożliwe do pozyskania, biorąc pod uwagę ich niecne zasługi, mogłyby być przerażające. Jeden Bóg zna te dane. Ale… i tu jest wytłumaczenie, bo to byli Indianie i to słuszna wojna Ameryki.

Słuszna wojna Ameryki

4 lipca 1776 r. Thomas Jefferson ogłosił wraz z trzynastoma koloniami brytyjskimi Declaration of Independence. Ojcowie-założyciele stwierdzili w tym akcie, że człowiek ma niezbywalne prawa (w tym prawo do życia i wolności). Dokument powołuje się też na Boga jako instytucję gwarantującą źródło PRAW. Podobna sytuacja, miała miejsce w średniowieczu, w którym wyznawano Ewangelię, której nie przestrzegano i działał „Sąd Boży”.

Ameryka nigdy w historii, nie przestrzegała zasad wolności (bo wolność kolonistów, nie oznaczała wolności ludności czarnoskórej z Afryki i rdzennych Indian). Ojcowie-założyciele zachowali sobie prawo do rewolucji, do zbijania obcego jarzma, gdyby ich prawa zostały ograniczone.

Rosyjska rewolucja październikowa, to nie była słuszna wojna

Rosja carska w wyniku rewolucji, porzuciła arystokrację i Mikołaj II został wyeliminowany z życia. Przeprowadzona rewolucja, zbiła jarzmo i wdrożyła system, który propagandowo (rozwijający się światowy kapitalizm drapieżny i korporacjonizm) określił mianem „Imperialnego Zła”.

Teza o “Imperium Zła”, stała się dla kapitalizmu konieczna, gdyż model rewolucji rosyjskiej zagrażał pozornej demokracji, serwowanej przez USA i kraje sojusznicze.

Na czym ma polegać analogia do tortur z okresu średniowiecza? Otóż, na odkrywaniu podobnych mechanizmów „maskujących”. Zmieniły się czasy, ale system działa i jest nadal podobny. Ma to swoją nazwę: Tworzy określony aparat i narzędzia, służące tłumieniu odstępstw i wzmacnia podporządkowania władzy. Znika opozycja i nikt nie odważa się wypowiadać własnego zdania.

Kapitalizm wykształca klasę „obleśnych hipokrytów”, którzy korzystając z dóbr, ograniczają własne pole działania, zmuszając innych i siebie do życia w iluzji – MATRIXIE.

Słuszna wojna z komunizmem i jego ideologią

Komunizm – głoszą rzymscy katolicy – to zbrodnicza ideologia. Stąd, tak ochoczo wspierali nazistów, a po wojnie pomogli im uciec od odpowiedzialności, transportując ich z Watykanu do Ameryki Łacińskiej.

Swoją drogą, każdy komunista – według doktryny tych ludzi – musi zostać zdeptany i odtrącony – gdyż jako komunista odpowiada za wszelkie zbrodnie komunizmu i zło tego świata. 

Jeżeli jakiś komunista, zabiłby wrogów swego ustroju, staje się to zbrodnią (nie podlega sankcji, gdyż nie pochodzi od Boga).

Rosja bolszewicka, to był dyletantyzm

Rosja sowiecka, to nie był pionier zagłady, ale niepozorny dyletant, powstający na gruzach świata, w którym życie ludzkie nie miało znaczenia. Obalając masy panujące z woli Boga, komuniści narazili się na miano „heretyków” i „dysydentów”. Propaganda burżuazyjna, sięgająca po dawne mechanizmy, obudziła przeciw nim uśpione demony ludu. Watykan zgromadził faszystów na krucjatę, a przy okazji wymordowano znienawidzonych Żydów. Ot, taki plus krucjaty w XX wieku.

Z radzieckich obozów ludzie wychodzili, z niemieckich uchodzili kominem

Z obozów reedukacyjnych w Związku Radzieckim, ludzie wychodzili. Mimo, że wielu ich nie przetrwało, zawsze była szansa.
Działanie polegające na torturowaniu czy znęcaniu (w sposób bajkowy) przypisano ZSRR, czy to za okresu carów czy późniejszego radzieckiego państwa. W tak jednoznaczny sposób, całe okropieństwo tortur i zwyczaj ich stosowania, został przypisany komunizmowi.
Przypomnijmy, że faszyści z III Rzeszy zakładali specjalne obozy, w których również znęcano się nad ludźmi, ze względów innych niż militarne, które zdarzają się w czasie prowadzenia wojen. Niemcy, zamordowanych jeńców, spalali w piecach i specjalnych przenośnych krematoriach.

Stalin morderca, Watykan wybawiciel Europy

Jeśli dziś mówi się, że Józef Stalin był mordercą w sytuacji geopolitycznej, w której znalazł się ZSRR, to kim byli papieże i kaci Watykanu, łącznie z Piusem XII, błogosławiącym oddziały inkwizycyjne Wehrmachtu w walce z komunistycznymi ruchami? Nie twierdzę, że Józef Stalin był święty, to był zwyrodniały system, ale musimy w pełni mówić o wszystkich, bez wyjątków.
To Innocenty IV w 1252 r. zaakceptował tortury jako konieczność, a w 1256 r. Aleksander IV zezwolił na ich bezpośrednie stosowanie duchownym. Okaleczanie i torturowanie ludzi, przetrzymywanie w nieludzkich warunkach i ich zabijanie, to było dopuszczalne. Bóg tego chciał!

Anne Applebaum i Radosław Sikorski – słuszna para

Anne Applebaum to Żydówka amerykańska, której w karierze pomogła wpływowa rodzina żydowska, a Sikorski po polsku się wypowiada i jest mężem znanej żony oraz polskim politykiem, cenionym w kręgach demokratycznych. Oboje mają „obsesję” dotyczącą Józefa Stalina, zapominając o trwożnych chwilach Europy, gdy Kościół katolicki mordował masowo, tzw. innowierców i heretyków.

Rosyjska inwazja na Ukrainę utwierdziła ich mentalnie, że mają rację. Tyle że, co ma Stalin do inwazji Putina? Można to oczywiście powiązać, określając mianem “rosyjskiego imperializmu”. 

Czemu Anne Applebaum nie napisze o zbrodniach kapitalizmu? Może dlatego, że większość kapitalistów to Żydzi, a źle jest pisać o swoich?Świat Applebaum i Sikorskiego – art. w Do Rzeczy


Inkwizycja i rzymski katolicyzm, wraz z kapitalistami, mordują legalnie

Żadna inna doktryna religijna, w której imieniu zadawano ból i śmierć, nie działała na tak zmasowaną skalę i z tak doskonałym skutkiem, jak rzymski katolicyzm.
Dowodzi tego, choćby całkowita eksterminacja Indian, ale nie tylko (optymiści mówią, że Indianie wymarli na skutek chorób – szczególnie rozpowszechniona była „ołowica” – zatrucie ołowiem z kul). Przez wieki, unaoczniają się gorsze zbrodnie, tuszowane i przykrywane „zbrodniami komunizmu”. Ostatnie wydarzenia w Kanadzie, pokazują jak miłosierny jest Kościół Katolicki.


“W Kanadzie odkryto przerażające zbrodnie duchownych Kościoła katolickiego. Ten zaś udaje, że nic się nie dzieje. Bo może. Kościół katolicki to wszak jedyna organizacja, która na masową skalę mordowała i gwałciła dzieci i która nie tylko w znacznej mierze pozostaje bezkarna, ale i przez wiele środowisk opiniotwórczych wciąż jest przedstawiana jako autorytet”.

Źródło: Piotr Szumlewicz, Masowe groby dzieci w Kanadzie, czyli Kościół jako bezwzględna organizacja przestępcza. Tryb dostępu: https://krytykapolityczna.pl/swiat/masowe-groby-dzieci-w-kanadzie-kosciol-katolicki-zbrodnie-szumlewicz/

Masowe groby dzieci w Kanadzie, czyli Kościół jako bezwzględna organizacja przestępcza6800 kurtyzan płaci podatki w Watykanie


Źródło komunizmu

Komunizm był ruchem, który chciał wyzwolić się spod zindoktrynowanego jarzma religii i tortur. Stanowił heterodoksję i był ruchem, zapoczątkowanym przez Jezusa z Nazaretu. Jego drogę znaczyły ofiary, ale nie wynikały one z ideologii, ale z realnej potrzeby zachowania siły oraz utrzymania państwowości. Były to działania złe, ale pojawiły się w zupełnie innej intencji niż te, które ukazywała chrześcijańska Europa.
Komunizm nigdy nie zwalczał innych religii, ale nauczał stopniowo naród w tym zakresie, że jest to droga „wypaczonych wyobrażeń człowieka, o świecie i własnej naturze” (W. Lenin).

Hitler i słuszna wojna z Europą

Adolf Hitler nie stworzył niczego nowego. Powrócił do dawnych praktyk Europy, w nowocześniejszym wydaniu. Jest to przykre. Prześladowania Żydów to hańba dla europejskiego kontynentu, ale były i są. Polacy od wieków organizowali pogromy Żydów, a dziś udają bohaterów i tolerancyjne społeczeństwo.
Nie powinniśmy nigdy zapomnieć, że w wielu państwach Europy płonęły stosy. W średniowieczu, Żydów palono w Hiszpanii, a zamykano w gettach w Rzymie. To wówczas nakazano nosić im specjalne opaski. To był okres średniowiecza! Czemu się tego nie naucza? Bo jest to niewygodne politycznie. Hitler wykorzystał dawny sposób oznaczania Żydów. III Rzesza była dla Watykanu czymś na wzór Zakonu Krzyżackiego. Obecnie, udowadnia się, że współpracy nie było. Papieża Eugenia Pacelliego, stawia się za wzór opozycjonisty.


Polecam

Czy żyliśmy już wcześniej?

Konsekwencja: Nie dusze, a tchnienia.


 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.