Polityka prywatności Forbidden Seeek. 

 1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do prowadzenia  serwisu internetowego https://forbiddenseek.pl zwany dalej: Serwis.

Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

     2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest ForbiddenSeek.com adres poczty elektronicznej: contact@forbiddenseek.com zwany dalej: Administrator.

      3. Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
 • prowadzenia systemu komentarzy,
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • marketingu, remarketingu, afiliacji,
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail.

        5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

Termin przedawnienia wynosi 1 rok, a dla roszczeń  – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

         6. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem.

Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

         7. Prawa Użytkowników

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres e-mail.

Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

          8. Pliki cookies

 • Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 • Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 • Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

        9. Postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 • Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Polecam

Regulamin strony ForbiddenSeek.pl

Formularz kontaktowy

Forbidden Seek po angielsku