Śmierć w obyczajowości współczesnego człowieka

Śmierć w obyczajowości współczesnego człowieka

Śmierć w aspekcie religijno-moralnym, wyznacza granicę świata żywych i umarłych.
Współcześnie, ludzie podchodzą do śmierci zbyt rutynowo i opieszale, traktując zgon jako koniec, konieczność lub obietnicę dalszego spełnienia. Śmierć to naturalna konsekwencja, oznaka tego, że świat podlega przemianom. Mogłaby nie istnieć. Obietnicę taką dają religie.

Maniery, obyczaje oraz kodeksy moralno-religijne

Maniery, obyczaje oraz kodeksy moralno-religijne

Maniery, obyczaje oraz kodeksy moralno-religijne i ich znaczenie stanowi ważny element w poznawaniu kultury.
Opis obyczajów związany ze zmianą, zachodzącą na różnych odcinkach życia człowieka jest trudny i nie może być jednolity. Najistotniejsze jest umiejętne zdefiniowanie genetycznej warstwy procesów pozostających w kręgu zrozumienia, obiektywizmu i trafności. Prościej: dotarcie do źródła i jego określenie.

Obyczaje czasów PRL-u w historiografii

Obyczaje czasów PRL-u w historiografii

Analizując obyczaje polskie czasów PRL-u, należy sięgnąć po ten okres szczególnie ostrożnie. W okresie tym polska nauka prowadziła wiele zakrojonych, międzynarodowych badań o ogromnym znaczeniu.
Analizując treści badań prowadzonych przez zakłady etnografii powstające zaraz po II wojnie na gruncie katedr przedwojennych, zahaczamy po okres lat 1945 – 1989. Dodajmy, że rzecz dzieje się w PRL-u, który obecnie uznaje się „propagandowo” za okres przyczyniający się do zahamowania nauki.

Za parawanem idealizmu

Za parawanem idealizmu

Za parawanem idealizmu skrywają się przyziemne obrazy ludzkiej istoty. Zadaje ona ogrom cierpienia zwierzętom, który bywa niewidoczny i niemy na tyłach tego świata. Podobnie ma się tu cierpienie ludzi. Mimo tego, że mamy XXI wiek i cywilizacje rozwiniętą na wysokim poziomie – ludzie nadal cierpią i umierają z niedostatku. Parawan ludzkiego idealizmu opada.