Kościół promuje kult obrazów, a 2 przykazanie

Kościół promuje kult obrazów, a 2 przykazanie?

Kościół Katolicki promuje kult obrazów, działając wbrew Biblii. Największym oszustwem Kościoła, świadczącym o bezrefleksyjnym przyjmowaniu jego nauk, świadczy 2 przykazanie Mojżesza. Czy Kościół Katolicki może przeczyć słowom Stwórcy i dalej istnieć? Może, ponieważ Kościół Katolicki czci człowieka, nie przestrzega Biblii i daleki jest od nauk Jezusa. Zatem, może wobec szatana – którego wymyślił – robić co chce i jak chce. Instytucja ta działa dla zysku, nie dla Stwórcy. Dawno już utracili wiarę, stracili łączność i postanowili zadziałać pod publikę, nawet za cenę ominięcia prawdy. 


Kościół powinien opierać się na naukach Biblii

Doktryna Kościoła Katolickiego oraz innych religii, wywodzących się z chrześcijaństwa, oparta jest na tekstach źródłowych Biblii, które trafiły do kanonu, stały się księgami uznanymi za święte. Obok tych tekstów, funkcjonują tzw. apokryfy, głównie dotyczące życia Jezusa, Maryi oraz świętych.
Kościół Katolicki przykłada dużą wagę do cytowania Biblii, zwłaszcza podczas celebracji nabożeństw. Czy to oznacza, że ten Kościół ściśle przestrzega reguł, zawartych w tekstach biblijnych? A może, na mocy postanowień Nowego Testamentu i uzyskania przywództwa papieża i decydowania, zgodnie z zasadą „nieomylności” Kościoła w interpretacji woli Stwórcy, to tenże Kościół miał prawo wprowadzić kult obrazów i zmienić 2 przykazanie? Trójcę Świętą wymyślili w 1215 r. na soborze laterańskim. Pozbawili Jezusa rodzeństwa, a Maryję potomstwa.

Kościół promuje kult obrazów, a 2 przykazanie
Biblia jest najważniejsza. Na jej podstawie oparto chrześcijaństwo. Zobowiązano się do przestrzegania jej treści. Czci się obrazy, po co? Bo to przyciąga ludzi i działa na wyobraźnię. Biznes decyduje, nie słowa Stwórcy. Poza tym, Stwórca nie reaguje więc działają jak chcą. Oni już nie wierzą. Nie wierzą prawdziwie.

Projektanci z Ziemi decydują o formie

Superman z anielskich opowieści

Wieża Babel – historia, geneza i symbolika

6800 kurtyzan płaci podatki w Watykanie


Kościół i Dekalog

W Księdze Wyjścia, znajduje się Dekalog, czyli Dziesięcioro Przykazań, które uznawane są za fundament religii. Pomińmy fakt, że traktują o niewolnictwie, ale zawierają takie oto stwierdzenie:

3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Wj 20, 3 – 6

Kościół i Papież

Słowo PAPIEŻ dosłownie oznacza „ojca”. Nie trzeba prowadzić poszukiwań daleko – papieże używają tytułu „Ojciec Święty”. Słowo wywodzi się z włoskiego „padre” – „ojciec”, „papa” – „papież”, a dosłownie „tata”. Istnieje wyraźny zakaz stosowania tej tytulatury.

[…] „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden jest bowiem Ojciec wasz, Ten w niebie”. […] Mt 23,09.

„Ojciec” to tytuł Stwórcy, „naczelnego El” (semickie określenie Boga Izraela). Określenie używane przez Jezusa, w stosunku do Stwórcy – Ojciec, w myśleniu Żydów uchodziło za wywyższanie się, stanowiąc podstawę do natychmiastowego uśmiercenia – por J 5,18.
Kościół rzymski, tłumaczy rzecz kwestią symboliki. Wymowa jest jednoznaczna i eliminuje to rzymski katolicyzm z prawa do stanowienia o właściwej drodze. Wykorzystując siłę oraz powszechną dominację, Watykan, nadal nie zachowuje praw, wskazanych w Biblii. Zatem, nie jest wiarygodny, a jego wyznawcy…

I tyle w temacie.


Polecam

Forbidden Seek po angielsku

Masturbacja i seksualna rozkosz

Niezwykły szatan, niczym bumerang

Nie wierzcie religiom, nie ufajcie ludziom


 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.