Koran i przekaz przymierza

Koran i przekaz przymierza. Dla mnie islam to religia, a muzułmanin to człowiek mądry, o ile postępuje zgodnie z wolą i słowami, które przekazał mu Prorok

Koran to mądra księga. Uwielbiam zagłębiać się w jej treść. Muzułmanie to dobrzy ludzie, a Internet jest dość nafaszerowany obszerną faktografią, związaną z opisem przebiegu formowania się tzw. Państwa Islamskiego oraz zawiera całą galerią bogatych zdjęć propagandowych, jak również wszelkie możliwe wyjaśnienia, dotyczące „złego i dobrego” muzułmanina. Nie generalizujmy, ale przywołałem Państwo Islamskie, aby coś wykazać.


Koran i islam – co dla mnie oznaczają

Dla mnie islam to religia, a muzułmanin to człowiek mądry, o ile postępuje zgodnie z wolą i słowami, które przekazał mu Prorok.
Warto jednak przyjrzeć się temu zjawisku nieco inaczej. Porzućmy – tak na chwilę – pospolitą propagandę i pogardę, odzianą w naukowe ramy poprawności, tworzoną przez tych, którym wydaje się, że wiedzą – nie neguję tego… i ich tytułów. Cieszy mnie ich pasja i przeraża zapał.
Pozwolę sobie, scharakteryzować zjawisko na mój sposób. Rozpocznę od cytatu.

[…] 84 Powiedz:
“Wierzymy w Boga
i w to, co nam zesłał,
i w to, co zostało zesłane
Abrahamowi i Isma’ilowi ,
Izaakowi i Jakubowi,
jak i plemionom;
i w to, co zostało dane Mojżeszowi,
Jezusowi i prorokom
– od ich Pana.
My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich
i jesteśmy Jemu całkowicie poddani.”
85 A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam,
nie będzie ona przyjęta;
i on w życiu ostatecznym
będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.
86 Jakże miałby prowadzić Bóg droga prosta ludzi,
którzy odrzucili wiarę,
po tym, jak uwierzyli
i zaświadczyli,
że Posłaniec – to prawda,
i po tym, jak przyszły do nich jasne dowody?
Bóg nie prowadzi drogą prostą
ludzi niesprawiedliwych!
87 Dla nich zapłata będzie:
przekleństwo Boga, aniołów i ludzi,
wszystkich razem.
88 Będą tam wiecznie przebywać;
nie będzie im zmniejszona kara
ani też nie będzie im dana zwłoka.[…]

Al-Imran, Koran

Koran stwarza jasny przekaz

Koran mówi jasno, że nauka proroków została przyjęta, od słowa Abrahama do przymierza Jezusa, przez słowa odnowione przez Mahometa. Wszyscy służą Panu i są prorokami.
Koran mówi, że Jezus i prorocy – pochodzący od Pana. Zatem religia islamu nie neguje ani Żydów ani chrześcijan, ale napomina do właściwej drogi. Tak też czyni Biblia.
Zrozumieć Koran i islam oraz jego powstanie, a także kwestie związane z Biblią – to trzeba przyjąć trafne założenie, iż na terenie Bliskiego Wschodu, istniały obok siebie, współpracując, współdziałając i współtworząc – trzy wielkie religie. Późniejsza propaganda – doprowadziła do złych konotacji, związanych z obrazem tych religii oraz ich tradycji. Do identyfikacji oraz zgubnego przedstawiania motywów, posłużył oręż zwodniczy i obmierzły – krzyż katolickiego motłochu, który rozpruł ciało islamu i zniewolił Izraela.


Forbidden Seek po angielsku

Bestia i krew. Padlinożercy z Ziemi


Winowajca zasiada na tronie Watykanu

Prawdziwym winowajcą zdrady i kłamstwa jest wojujący Kościół Katolicki – nierządnica narodów – która zwodząc i kłamiąc, dążyła do przejęcia kontroli. Suma aktualnych kłamstw, nie daje możliwości jednotorowego oraz szybkiego wytłumaczenia.
Współcześni fanatycy, równie gorliwie, co w średniowieczu, przekonują – „łgając” – do wojny z islamem. To samo, dotyczy również islamu, dążącego do konfliktu w kierunku judaizmu i chrześcijaństwa. Koran nie wyznacza drogi „świętej wojny” i zagłady.

Zawsze, pojawią się ludzie, którzy muszą usprawiedliwić świat oraz ukazywać innym własną dominację. Gdybyśmy posłuchali się słów, płynących ze świętych dla ludzi Ksiąg, to zobaczylibyśmy jak wiele nas łączy, a tylko nielicznie dzieli. Wielkie religie potrafiły istnieć obok siebie, a obecny kształt i rozwój zawdzięczają wzajemnej współpracy. Najdziwniejsze jest to, że prorocy tych religii nie negowali się, ale wypełniali i uzupełniali.

Kolejna przepowiednia zawiodła

Stoję na stanowisku, że Mahomet dopełnił kolejnych słów na drodze człowieka do Stwórcy. Nie ma nienawiści w islamskim Koranie, ale napomnienie, że jak ludzkość będzie zła i podła, spotka ją za to kara.
Nikt nie mówił, że będzie prosto. Dziś islam jest kojarzony z terroryzmem i mordami. Jest to krzywdzące i niesprawiedliwe, wobec tego, co stworzono w VII w. n.e. To muzułmanie dali Europie starożytną mądrość, którą Watykan ukrył w swoich lochach.
Wszyscy, którzy w imię Koranu mordują, poszli złą drogą. Mądrość przekazów różnych ksiąg, nie idzie w parze z czynami ludzi. Wszystko za sprawą dążenia do władzy przez rzesze polityków sterowanych przez tych, których niegdyś oświecono.

Zemsta, to nie droga

Rozumiem rozgoryczenie tych, co stracili domy i bliskich, w wyniku amerykańskich ataków, choćby w latach 2003 – 2011. Wielu dało się oszukać i wysterować politykom, którzy im sprzyjali, a następnie zdradzili. Oszukani u progu XX wieku, wykpieni i „namalowani wyrafinowanie przez propagandę”. Można rzec, stworzeni na nowo…

Terrorystów, zarówno kubańskich czy arabskich, często szkolono do walki z reżimem, w okresie tzw. “zimnej wojny”. Wówczas byli dobrzy, dziś stali się wrogami. Rozumiem to, ale pismo uczy: „Przekujcie miecze na lemiesze”. Reżimem może być wiele spraw, ale głównie reżim to nieprzewidywalne rządy, które nie poddają się władzy „oświeconych”.

Państwo islamskie nie ma moralnego prawa powoływania się na mądrość Koranu i niszczenia życia, działając w imieniu słów Proroka. Tak samo chrześcijanie, nie mają prawa mordować w imię Biblii.

Państwo islamskie

Państwo islamskie nie różni się niczym od USA, NATO i Turcji. Nie różni się niczym od polityków, którzy są winni śmierci tysięcy ludzi na całym świecie. WHO podaje, że rocznie z głodu umiera 9 mln ludzi. Przyczyną tego nie jest nierówny podział dóbr. Czy to jest moralne? Dzieje się na naszych oczach, ale czy ktoś to potępił? Ciężarem zła jest ucieczka w wojnę, a mocą dobra możliwość pokory.

Państwa islamskiego nikt nie niszczy, czyniąc ataki i mówiąc o skomplikowaniu procesów i skali problemu. Technologia jest dziś tak zaawansowana, że mysz wam nie ucieknie, a co dopiero ludzie, którzy mają telewizje, łączą się z siecią i budują miasta. Państwo islamskie jest potrzebne tym, którzy manipulują ludzkością. Państwo islamskie morduje otwarcie, a demokratyczna władza tworzy precedensy, które pozwalają na dokładny akt, zalegalizowany przed światem.


Kościół promuje kult obrazów, a 2 przykazanie?

Wieża Babel – historia, geneza i symbolika

Cielesny gwałt na człowieku


 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.