Konsekwencja: Nie dusze, a tchnienia.

Konsekwencja: Nie dusze, a tchnienia.

Konsekwencja jest ważna w zrozumieniu znaczenia duszy. Gdybym postawił pytanie: Dlaczego dusze krążą? Odpowiedź byłaby jedna: Nie dusze, a tchnienia.
Proszę się nie dziwić, to nie ja wymyśliłem, ale ja jestem konsekwentny w stosowaniu pojęć. Teraz przedstawię kilka przykładów tej konsekwencji.


Konsekwencja płynąca z Biblii

Spójrzmy na Biblię, są tam opisane dwa stworzenia człowieka. Pierwsze w ogólnym stworzeniu, odnoszącym się do systematyki siedmiu dni, gdzie mówi się, że człowiek został stworzony na obraz i jest „podobny nam” (Rdz 1) oraz drugie stworzenie z kolejnego rozdziału Księgi Rodzaju, w którym mowa o samym akcie: „ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”. Czy tu jest mowa o jakieś duszy?

Lud z Aldae-ika

W początku swego stworzenia, ludzie zamieszkali na Ziemi. Następnie, zostali przeniesieni do Eremu, w którym wybudowano im miasto Aldae-ika. Opanowując wszystkie sztuki, w tym wojenną, ludzie poznali moc oręża i doszli do wniosku, że są w stanie rządzić bez udziału aniołów (kel el) i Stwórcy. Podnieśli bunt i rozpoczęła się pierwsza wojna w Niebie.

Konsekwencja posiadania mechanizmu obronnego

Ja wiem, że wielu ma mechanizm obronny i na wieść, że człowiek mógłby walczyć z aniołem, dostaje gęsiej skórki, choć znany jest każdemu opis Jakuba-Izraela, który walczył z aniołem w Penuel („Mimo, że widziałem Pana twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie”), co opisano w Rdz 32, 25 – 33. Po przekroczeniu brodu potoku Jabbok, przez rodzinę i niewolników, Jakub-Izrael został sam i zmagał się aż do wschodu jutrzenki.
Opisana została walka fizyczna, w której człowiek nie może zostać pokonany, co następuje dopiero po wywichnięciu mu stawu biodrowego. Człowiek ów, walczył z Bogiem i ludźmi, których zwyciężył.

Konsekwencja wojny w niebie widziana w aluzji z Księgi Rodzaju

W tekście musi chodzić o Stwórcę, gdyż tylko On mógł zmienić Jakubowi imię na Izrael i zawrzeć z nim przymierze na wieki. Poza tym, zaprzeczanie temu nie ma sensu, jak również na wskazywanie na walkę z aniołem, gdyż Rdz 32,31 jasno mówi: „Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: „Mimo, że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie”. Mimo tego potwierdzenia, ludzie nie dopuszczali myśli, że chodzi o walkę z Bogiem. Tak niskie poczucie realizmu zatraca w człowieku zdolność do oceny sytuacji, jednocześnie ośmieszając Stwórcę.
Według mnie to pozostałość – jedyna, na kartach całej Biblii, po opisanej przeze mnie walce „ludzi z Aldae-ika”, ale nie tylko, bo za Seta też doszło do wojny.

Konsekwencja wątków z Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju w ogóle jest ciekawa, przez to, że zawiera wiele wątków, które szybko zostają przerwane, a następnie dopisywane są do nich inne, pozbawiające ich znaczeń. Tak kształtuje się droga księgi, ale nie wszystko przepadło.
Przykład: początek Księgi zakazuje jedzenia mięsa, a dalej nakazane są krwawe ofiary. Występują też nieścisłości, według których, to jedni ludzie zniewolili innych, kupowano człowieka za pieniądze oraz dopuszczano się poligamii i związków kazirodczych. Na czym polega owa nieścisłość? Na tym, czy jest to droga Stwórcy. Skoro jest nieomylny, to czemu przedstawia się Jego jako psychopatę?

Konsekwencja dusza i tchnienie
Dusza to siła i cecha Stwórcy. Tchnienie jest w człowieku. Konsekwencja błędu w interpretacji polega na przypisaniu człowiekowi cech boskich i nawiązuje do idei homocentryzmu.

Musimy znać konsekwencje każdego słowa

Tu istnieje jeden wniosek: albo Bóg ludzi jest psychopatą, albo nabazgrali według potrzeb, zmieniając celowo fakty. Albo… albo. Mi wydaje się, że ludzie pozostaną na zawsze mistrzami w manipulacji. Nie widzą, nie mają widzących i nie są w stanie poznać tego co było, jest i będzie.
Beliar (zwany przez ludzi Szatanem) obronił Stwórcę i zepchnął ludzi na Ziemię. Tu pozostawali pod ścisłym nadzorem. Ziemia jednak jako miejsce, miała swój pierwowzór w Eremie. Stała się Szeolem, dnem Otchłani wszystkich stworzonych światów. Była końcem układanki życia, którą zapoczątkował Stwórca. Według Zoharu, Ziemia to Piekło.

„Dobro i zło” to szerwa

Korzystając ze zdobytej wiedzy i długiego życia, wygnani z Eremu ludzie, potrafili uzbroić się, tworząc Tron Ojca na Ziemi. Siłę zapewniała im krążąca w ich żyłach substancja, zwana szerwą,
Tron jest miejscem, które pozwala na kontrolowanie materii wszechświata. Technologia ta w ich rękach zapoczątkowała kolejny atak. Po raz pierwszy, Stwórca przeklął ludzi i nakazał ich wyniszczenie. Pod wpływem Beliara, który wówczas ludzi kochał, wycofał ten zamysł i pozwolił na pozostawienie kilku. Zaczął się okres pierwszej Ziemi. Tak to, osławiony i powszechnie przeklęty Szatan, ocalił ten paskudny gatunek.

Idea tchnień i wizja zbawienia

Tchnienia krążą, ponieważ ludzie mają się zmienić. Tylko poprzez realną poprawę dadzą gwarancję, że z ich strony nie grozi nic, dla tych, którzy są wieczni. Do tego czasu, pozostaną w obiegu, odradzając się za pomocą ożywczego tchnienia. Nie można podarować wieczności komuś, kto może zagrozić, zyskując siłę i niezmierzony czas. Zwróćcie uwagę, gdyby ludzie mieli duszę, nie umieraliby. Przykład w tekście z Rdz 6,03 mówiący o tym, że duch Pana pozostaje w ludziach i żyją oni wiecznie, dlatego trzeba ich wyniszczyć, organizując potop.

Protest był konieczny i konsekwencja tego jest wyraźna

Zaprotestowałem przeciwko terminowi dusza, bo gdyby człowiek ją posiadał, miałby całość. Mężczyzna i kobieta – to efekt funkcjonowania tchnienia. Istniejąc, poza swoją całością, człowiek dąży do złączenia się w pary i zbudowania nowych ciał. Tchnienie, to jakby pół duszy. Na ogół, pozbawione zdolności do panowania nad materią, czasem i przestrzenią. Ograniczeń jest znaczenie więcej, ale dzięki nim, ludzie nie robią jeszcze większych świństw i w miarę ograniczeni, zajmując się sobą, mogąc swobodnie dążyć do poprawy. Konsekwencje ponosi ludzkość, ale z połową duszy (tchnieniem) człowiek jest niebezpieczny. Proszę sobie tylko wyobrazić, co mógłby zdziałać posiadając całość. Takie testy już były. Gatunek ludzki jest niebezpieczny, a jego dalsza asymilacja i utrzymywanie, niemożliwe.

A co, jeśli ludzie poznają prawdę?

Istnieje taka alternatywna rzeczywistość, w której ludzie docierają do Tronu, odkrywając jego lokalizację na Ziemi, uruchamiają go i rozpoczynają przekaz. W tej wersji, planeta zostaje wysadzona i następuje totalna zagłada. Pamiętajmy, że Biblia w znanej nam wersji, to woda na młyn. Nie jest przestrzegana obecnie nawet i w tym stanie. Elity rządzące już nie przykładają do tego wagi.


wykaz skrótów:

Rdz – Księga Rodzaju, 1 Księga Mojżeszowa

Polecam

6800 kurtyzan płaci podatki w Watykanie

Cymbały w Biblii na podstawie przypisu

Zohar – źródło energii ukryte w 22 księgach

Forbidden Seek po angielsku


 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.