Interesuje nas dosłownie wszystko i to jest problem. Błądzimy od BibliiKoranu do dzieła Karola Marksa i Fryderyka Engelsa Kapitał. Dużo uwagi poświęcamy Karolowi Darwinowi oraz poglądom Karla Gustawa Junga czy Sigmunda Freuda. Drążymy ludzkość, poszukując znaków czasu.


Interesuje nas dosłownie wszystko i stawiamy na poszukiwania źródłowe

Będziemy odwoływali się do Biblii, Księgi Henocha, Biblii Szatana i KoranuPasjonuje nas Adam Bernard Mickiewicz i jego dzieła, gdyż ten Polski autorytet jest tak cyniczny w przekazie, że nie sposób byłoby obrać na cel innego idiotę krajowego, aby móc go uznać za typowy wzór narodowy. Niezarażony ideą „Chrystusa narodów” i postawą Konrada Wallenroda, pozwolił na kilkugeneracyjne trucie myślenia Polaków. Mickiewicz – sam niezdolny do większego czynu – wybrał inną linię perswazji. Typowy przedstawiciel polskiej inteligencji – zaklinacz umysłu we fraku, zapity do nieprzytomności, uznający jedynie własne poglądy za jedynie słuszne. Poza tym, Polak nie Polski, a Polak Litewski.


Polecamy

6800 kurtyzan płaci podatki w Watykanie

Cybernetyczny anioł stróż: nowa era AI

Na początku był system

Forbidden Seek po angielsku


Uwielbiamy dzieło Henryka Panasa Ewangelia według Judasza oraz Jana Parandowskiego Mitologia oraz Zegar Słoneczny. Będziemy też męczyć Arkadym Fiedlerem i jego książkami. Ukazują to, co było i to, co się stało. To prawdziwe perełki świadczące o tym, jak nasza cywilizacja zabijała ostatnie starożytne ludy.    

Formularz kontaktowy

Co nam przyświeca

Poszukujemy źródeł biedy i zastanawiamy się nad tym, dlaczego ludzie wprowadzili podziały dla samych siebie? Nie wzorujemy się na nikim, zgodnie z zasadą, że literatura i sztuka wówczas jest dobra, gdy stanowi indywidualne, niepowtórzone po kimś dzieło.
Wiele trudów i poszukiwań, dopiero po latach, umożliwia nam wyjście poza tradycyjny schemat myślenia. Nie jesteśmy przyjacielami żadnej religii ani doktryny politycznej. Popieramy to, co mądre i zgodne z prawem Stwórcy.

Interesuje nas dosłownie wszystko
Nie zamykamy się na jedną rzecz czy sprawę. Staramy się być otwarci. Interesuje nas świat, człowiek i technologia. Patrzymy w przyszłość z nadzieją, chcemy czuć się bezpiecznie i mieć zagwarantowaną wolność słowa.

Interesuje nas wielobarwność

Nie przyjmujemy jednej tezy, ale wspieramy to, co stanowi o mądrości i decydować może o wyjściu ludzkości z patowej sytuacji obecnego upodlenia człowieka. Nie rozumiemy bogactwa i biedy, stanowiących wielką przepaść pomiędzy normalnością i pomieszaniem pojęć, w które uwierzył człowiek owładnięty chciwością.
Tego nie zrozumieją ludzie, którzy nie potrafią odnaleźć porozumienia, ale oceniając życie przez pryzmat wpływów, postępują w prostych schematach, niszcząc dążenia i cele innym, stają się na tym świecie święci. Porozumienie – to prawo innych do samostanowienia. Nie może polityka narzucać ludziom woli. Nie może tego czynić świadomie i nieświadomie.
Wojny na Ziemi uważamy za zbyteczne i niepotrzebne. Śmierć i zagłada nie powinny być domeną człowieka. Życie jest zbyt cenne, aby je lekkomyślnie stracić.

W kwestii prawa interesuje nas prostota 

Uważamy, że sądy powinny być sprawiedliwe, a sędziów karzących podług siebie, nie prawa i wartości, powinna spotykać zasłużona kara. Śmierć za celowe kłamstwo i manipulację. Nie jest to kara nazbyt wysoka. Powinna dotyczyć ludzi, którzy zwodząc innych przy wykorzystaniu autorytetu osiągali korzyści. Nie da się ich zmienić. Zepsuci, są zdolni jedynie niszczyć. To jest deformacja i zasługuje na karę.

Winny jest człowiek, o ile nie zamordował, a żałował i przyznał się, to powinien zostać zwolniony z kary.

Legalizacja wszelkich używek

Człowiek, sam decyduje, co chce brać, o ile nie zagraża to innym, powinno być prawem dopuszczone.

Pomówienie i plotka

Plotkujących i obmawiających innych ze szkodą, zadających cierpienie i biedę oraz niszczących życie powinno się karać wedle prawa, ucięciem dłoni lub pozbawieniem języka. Mądrość człowieka wymaga przemyślenia w życiu tego, co złe i nieprzyzwoite.

Dostęp do dóbr społecznych

Każde uczciwe życie powinno się chronić, za wszelką cenę i do końca. Medycyna nie powinna być dla wybranych i nie powinno być na nią ceny. Ludzie muszą żyć w miarę równo i posiadać jednakowo, a dysproporcje powinny zniknąć.

Potrzeba rozbrojenia

Ludzkość powinna się rozbroić i prowadzić działania pokojowe, skupiając się na potrzebach człowieka i rozwoju nauki. Genetyka, podróże międzygalaktyczne, produkcja żywności, nowe technologie, medycyna – istnieje tyle dróg. Wojna, to strata czasu. To pieniądze i władza, oszukiwanie Was i trucie umysłów. To potrzebne jest do dominacji w obecnym modelu świata i zagraża samym ludziom.

Interesuje nas dosłownie wszystko i jedyny możliwy system

Ludzkość wierzy w system oparty na prawie Stwórcy, działający na wzór komunistycznych idei Jezusa, wsparty teorią Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Jednocześnie odrzuca ten system w sferze politycznej i przyjmuje w religijnej. Ludzkość, wierzy zatem w utopię niemożliwą do spełnienia na Ziemi, a jedynie po śmierci lub za sprawą boskiej ingerencji.

Rządzącym ludźmi nie opłaca się wdrażanie Raju na Ziemi. Istnienie obecnego stanu, pozwala na osiąganie korzyści i manipulowanie posiadanym dobrostanem społecznym.  Jesteśmy nowoczesnymi niewolnikami.

Dobro i siła w człowieku

Człowiek znający dobro, znajdzie siłę w sobie i nie potrzebuje religijnych i duchowych przywódców.

O tym, że interesuje nas dosłownie wszystko, najlepiej zaświadczy cytacik

O nas, zmorach świata, najlepiej oddaje fragment z książki Kaczkoduk przejmuje ster!, dotyczący człowieka. Rozumiemy tragizm systemów filozoficznych. Zgadzamy się z tym, że jako gatunek ludzki jesteśmy zmorą stworzenia. Nasz bunt, zmierza do opisania rzeczywistości i poddania jej osądowi. Zadanie to wypełniami powoli. Kaczkoduk pomaga.

 

„Tragizm ludzkich systemów filozofii polega na odrzucaniu rzeczywistości. Absolut pozostaje poza zasięgiem powiek, gdy czło­wiek uwierzy we własny rozum, ufając wnętrzu, pozna siłę i nie będzie już matowy. Kolory rysujące się na twarzy myślącego stworzenia – tego zapragnęła „normalność”. Tworzenie bajek i pozór – to uzyskuje system, stawiając pomnik na każdym rogu. Perfidia śmierci zabiera zrozumienie, które następuje zbyt późno. Trącony chwilą wieczności, zyskałby „kapucyn z Ziemi” normalny osąd, tej i tak tragicznej sytua­cji. Na fali nieustannego lansowania własnego cielska, zapomina się o prawdziwej zmorze świata – siejącym zagładę człowieku”.

 

Fragment książki Kaczkoduk przejmuje ster