Antysemityzm – Żydzi, Arabowie i Palestyna: wojujący judaizm i islam

Antysemityzm: Żydzi, Arabowie i Palestyna: wojujący judaizm i islam

Antysemityzm to zło, które powtarza się i przychodzi na tym świecie. Skomplikowana historia Bliskiego Wschodu, a następnie wepchnięcie ludów arabskich i żydowskich do Europy oraz trudne dzieje wspólnego sąsiedztwa, zaowocowały powstaniem wielu nieprawdziwych zjawisk. Pewne stereotypy są już nie do odwrócenia i pozostaną poza zasięgiem ludzie. Ogromną rolę w rozwoju antysemityzmu odegrał Kościół katolicki oraz interesy klas posiadających, zgromadzonych w krajach rozwiniętych, takich jak USA.Nasze strony www: 

Książki, historia, religia

Recipes and Kitchen Stories

Przepisy i receptury


Antysemityzm jest amerykańską bronią strategiczną

Uczeni doskonale zdają sobie sprawę z tego jak było rzeczywiście. Głoszenie prawdy, niekiedy stanowi niewygodny dla prominentów fakt, o którym nie warto pamiętać. Joe Biden, nie broni Izrael ani Palestyny – Prezydent USA, broni interesów, a antysemityzm stanowi broń doskonałą, w rękach tych, którym zależy na skłóceniu Żydów i Arabów, na rozwoju wojny palestyńsko – izraelskiej.  Ta teza, sama w sobie jest niebezpieczna i powoduje ataki ze strony różnych osób, ale proponuję na spokojnie przeanalizować całe zjawisko.

Stany Zjednoczone Ameryki korzystały z rozwoju psychologii, do której doprowadził Kościół katolicki przy rozwoju misji Świętego Oficjum oraz Inkwizycji w Europie. Źródła tychże uzyskano od nazistów, którzy stanowili pilnych uczniów Watykanu. Po 1945 roku, socjotechnika i psychologia stały się dla amerykańskich władz bronią, wykorzystywaną w walce. Eksperymentalność oraz słuszność swoich tez, zgromadzeni przez Amerykanów naukowcy, udowadniali na specjalnych poligonach eksperymentalnych. 

Nienawiść do Żydów czy Arabów to perfidny program, projekcja dokonywana na żywym organizmieZostaliśmy zaprogramowani, żeby nienawidzić Żydów lub Arabów, mówimy że Izrael jest zły lub Palestyna jest zła. Propaganda Binjamina Netanyahu używa argumentu o antysemityzmie. Każdy, albo przynajmniej 90% populacji określi antysemityzm jako coś, co skierowane jest przeciwko Żydom. Tak błędne sformułowanie to efekt działania propagandy, która miała wyraźnie rozdzielić te dwa, zbliżone i jednakowe kulturowo grupy – Arabów i Żydów. Próbowano też zdyskredytować okres sprzed XV wieku, kiedy grupy te współdziałały ze sobą na terenie Palestyny.

Wielu Żydów pozostało w Palestynie, zakładało rodziny z tamtejszymi potomkami Filistynów i Kananejczyków, tworząc tzw. naród Palestyny. Żydzi, którzy z tamtych terenów, od VI do XV wieku napływali na tereny Europy, tworzyli grupę sefardyjską i aszkenazyjską. Na terenie Polski i Rosji, tworzyły się różne grupy oraz ruchy religijne, często inspirowane przez polskie władzę czy Kościół, mające asymilować i uzależniać Żydów w zmieniających się warunkach, przy wykorzystaniu obrazu ich pojmowania świata. 

Wojna Izraela i Palestyny, to walki wewnątrz jednego narodu

W sposób prosty postaram się wyjaśnić związek pomiędzy Arabami i Żydami. Udowodnić, że wojna Izraela i Palestyny, to walki wewnątrz jednego narodu, a antysemitami mogą być Izraelici z Jeruzalem i Arabowie z Egiptu. Nienawiść rozpoczęła się w okresie, w którym katolicyzm rozwinął skrzydła i zaczął piętnować wyznawców z plemienia Izraela oraz Arabów. Arabowie i Żydzi, byli w Europie jednakowo prześladowani. Semici, do których zaliczyć należy Żydów, Arabów, Palestyńczyków i inne ludy, żyli ze sobą w zgodzie oraz pełnej współpracy.


Wyjaśnienie Antysemityzmu poprzez analizę pojęcia SEMITA. Kim są Semici?

Jedną z najważniejszych dla mnie encyklopedii jest The Cambridge Encyclopedia II edycja, pod redakcją Davida Crystala, na stronie 995 znajdujemy opis dotyczący Semitów – jest to grupa występująca w okresie starożytnym Amonitów, Amorytów, Asyryjczyków, Babilończyków, Kananejczyków i Fenicjan.  Dzisiaj najbardziej reprezentatywni są: Żydzi i Arabowie, głównie z terenów Asyrii, Babilonii i Fenicji. 

Semita to nie tylko Żyd. A antysemita, to nie tylko ktoś, kto uderza w Żyda, ale także w Araba lub Palestyńczyka.

Przykład antysemityzmu i pogromu

Masakry Żydów, którzy odmawiali przyjmowania chrześcijaństwa – zdarzały się w Europie często. W trakcie drugiej wyprawy krzyżowej (1147 – 1149) i trzeciej (1189 – 1192) oraz w czasie epidemii dżumy w 1348 roku. W 1290 roku zostali wypędzeni z Anglii, dwa wieki później z Francji.

Żydzi docierali do Polski, gdzie uzyskali od Bolesława Pobożnego w 1264 roku statut kaliski, który w 1334 roku potwierdził Kazimierz Wielki. Były to gwarancje praw, udzielone przez władców dla Żydów, respektowane przez okres I Rzeczpospolitej.

Hiszpański dekret

Od 1492 roku do 1968 roku w Hiszpanii obowiązywał dekret odnoszący się do Żydów. Który Żyd odmówił przyjęcia chrześcijaństwa był wypędzany. Wypędzeni Żydzi znaleźli schronienie w Afryce północnej, Italii i w państwie otomańskim w Salonikach (przyjęci życzliwie przez Bajazyda II), Serbii, Bułgarii, Syrii i Palestynie.

Palestyńczycy przyjęli Żydów niezwykle życzliwie. Mamy XV wiek. 

Kościół katolicki atakował Żydów i nakłaniał do ich pogromów. Żydzi, w XV i XVI wieku udawali się dalej na Wschód oraz do Ameryki, nowego świata, w którym zakładali diaspory i współtworzyli amerykańską demokrację. Grupy amerykańskich Żydów postanowiły w okresie późniejszym zająć Palestynę i utworzyć Państwo Żydowskie. Do realizacji tego celu potrzebny był powód, wróg oraz krzywda, na której oprze się narrację, ukrywając prawdę, do której i tak nikt się nie będzie dokopywał. Antysemityzm nadał się idealnie. 

XIX wieczna kolonizacja i XX wieczny ekspansjonizm

Żydzi zaczęli napływać do Palestyny w latach 70-tych XIX wieku. Zostali przywitani niezwykle gościnnie. Po I wojnie światowej, pojawili się nowi osadnicy, którzy rozpoczęli pogrom Palestyńczyków, nasilający się po II wojnie światowej. Plan amerykańskich Żydów, został zrealizowany. Po eksterminacji wielu wschodnich Żydów, pozostało niewielu, którzy pamiętali o wspólnej historii z Palestyńczykami. Rozpoczął się apartheid i zniewolenie. 

Palestyńczycy, którzy byli spokrewnieni z żydowskimi plemionami, zostali potraktowani jak obce ciało. Netanyahu realizuje plan, którego celem jest całkowita eliminacja Żydów palestyńskich i supremacja Żydów amerykańskich z niewielką domieszką Żydów, ocalałych z pogromu hitlerowskiego. Nie ma większego rasizmu niż ten, który dokonuje obecnie Izrael.

Bratobójcza wojna i działająca propaganda, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu, ale także bezpieczeństwa Europy i świata.

Migracje i wędrówki ludów

Przez dwa tysiące lat, teren Palestyny był miejscem w którym przewijały się różne kultury i spotykały cywilizacje. Żydzi raz przybywali na te tereny, pozostawali na nich, a potem opuszczali je. Natomiast wielu pozostawało i tworzyło tamtejszą społeczność. Po 1000 lat, zetknięcie się z tymi ludźmi przez Żydów z Ameryki uniemożliwiło odnalezienie wspólnego języka i uznali oni te grupy Żydów, za nie – Żydów. Nazwano ich Palestyńczykami.

Antysemityzm od XI wieku do XX wieku skierowany był w Europie przeciwko Żydom i Arabom. Po XIX wieku wzrosły różnice między światem Żydów i Arabów, głównie przez grzech Palestyny i agresywne osadnictwo, prowadzone nad Jordanem.  

Proces ten był oczywiście bardziej złożony, bo w czasach Filistynów i Kanaanu, Jozuego i Sędziów, potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba, łączyli się z potomkami Kanaana, Seta i innych. Także, mówienie o Palestyńczykach jako nie etnicznych czy etnicznych Żydach, to skomplikowana sprawa.  Jedno jest pewne. Są oni bliżej siebie, niż nam się to może wydawać. Stąd ich walkę, uznałem za bratobójczą. A antysemityzm, za narzędzie drapieżnej propagandy. 


Demokratyczna opozycja zwyciężyła w Polsce wybory do Sejmu i Senatu

Norweżka z transparentem w Warszawie – “Keep the world clean”

Palestine will be Free but people have a stones and brave hearts against terrorism and brutal genocide

President Joe Biden warned world nations and the Pole and talked about a strike from Russia

Demokracja w Polsce wyłoniła się z piekielnego kotła i zagotowała zwaśnionych ze sobą Polaków

Wypadki drogowe: “Uwaga Polak się zbliża, uciekać kto może…” – tego byśmy nie chcieli, aby inni w Europie mówili tak o Nas

Trans płeć, transseksualni aniołowie i pytanie: czy Bóg tego chce?

W prawdę nikt nie uwierzy, nawet jeśli powiesz im prawdę


Od Autora:
Całość została przedstawiona na sposób bardzo prosty. Mam oczywiście świadomość tego, że to obraz spłaszczony i wybiórczy, ale nie jestem naukowcem, a jedynie historykiem drugiego stopnia i pasjonatem. Zatem, ciężko jest wymagać ode mnie szerokiego spektrum opisu tych zdarzeń oraz tworzenia aparatu krytycznego, bo nie jest tu miejsce do tego typu działań. Postarałem się skreślić najważniejsze aspekty. Jeżeli w jakikolwiek sposób kogoś uraziłem, to przepraszam. Nie było to moim celem.


Głos, wołający w konaniu, trafił przed oblicze Pana

Szatan – smukły w talii, gotów do walki

50 000 lat p.n.e. na Górze Syjon


 

Leave a Reply Anuluj pisanie odpowiedzi

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.