60-lecie Rewolucji Październikowej w pracy biblioteki województwa olsztyńskiego to temat marginalny, ale warty pewnego przywołania.

60-lecie Rewolucji Październikowej w pracy biblioteki województwa olsztyńskiego

60-lecie Rewolucji Październikowej w pracy biblioteki województwa olsztyńskiego to temat marginalny, ale warty pewnego przywołania. W kwestii daty rewolucji podawany jest listopad, ale są też daty z końca października. My, określamy Wielką Rewolucję Październikową, zgodnie z nomenklaturą rosyjską, czyli wedle państwa najbardziej zainteresowanego. Odwołujemy się też do dat podawanych w źródle.


Obchody olsztyńskie na 60-lecie Rewolucji Październikowej 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie pisała że 7 listopada 1977 roku przypada 60 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
Oczywiście przeciwnicy tego rodzaju nazewnictwa stwierdzą, że tego rodzaju określenia są nadużyciem. Proszę jednak pamiętać, że to nikt inny jak sam Marszałek Józef Piłsudski – dyktator sanacyjny, stwierdził że nie będzie on wspierał „białych” przeciwko „czerwonym” i nie pomoże caratowi, dogadując się w tym względzie z „czerwonymi” w Taganrogu w listopadzie 1919 r. Zwolennicy Piłsudskiego mówią, że było to jedynie „fikcyjne działanie”.

Dla stronników PiS-u każde działanie jest fikcyjne, bliżej nieokreślone, możliwe, hipotetyczne, a na końcu jest jakaś brzoza.


O Rewolucji Październikowej wg Wikipedii


Biuro KC PZPR i wytyczne państwowe do obchodów na 60-lecie Rewolucji 

Obchody rewolucji związane były z Uchwałą Biura Politycznego KC PZPR z dn. 15 lutego 1977 r. w sprawie obchodów Rewolucji.
Komuniści używali wielkiej litery, było to święto, podobne w wydźwięku do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, gdyż pozwoliło na usunięcie feudalnych i średniowiecznych zależności w społeczeństwach Europy XX wieku. To, czego nie dokończyła w Europie Wiosna Ludów, dokończyła Rewolucja bolszewików.
Należy pamiętać, że I wojna światowa to była walka tych arystokracji, która doprowadziła ostatecznie do śmierci wielu żołnierzy z ludu i chłopstwa. Ludzie to nie mięso armatnie, a żywe organizmy, którym należą się niezbywalne wolności. Arystokraci nie szanowali i nie szanują ludzkiego życia. Monarchia to przejaw feudalizmu i element zacofania – uważali komuniści. 

Jak pisało o obchodach na 60-lecie Rewolucji Biuro Polityczne KC PZPR:

„zwycięstwo jest głównym wydarzeniem XX wieku, które radykalnie zmieniło układ stosunków społecznych na świecie, zapoczątkowując epokę przejścia od kapitalizmu do socjalizmu. Szczególne powody, aby doniosłą rocznicę Wielkiego Października tradycyjnie obchodzić jako własne święto, ma nasz naród.
Rewolucja październikowa i zbudowany przez komunistów sojusz polsko-radziecki w zasadniczy sposób wpłynęły na zrealizowanie naszych aspiracji narodowych do niepodważalnej niepodległości i suwerenności, nienaruszalnego bezpieczeństwa, trwałego pokoju i socjalistycznego rozwoju”.

Wytyczne do obchodów Rewolucji

Zgodnie z wytycznymi, obchody krajowe miały trwać do końca 1977 roku, główne uroczystości zorganizowano w Warszawie w listopadzie 1977 r. Podejmowane inicjatywy, miały ukazywać wszechstronnie wpływ Rewolucji Październikowej na losy świata, z uwzględnieniem powstania państwa socjalistycznego i jego roli, dorobku Związku Radzieckiego i obozu socjalistycznego przez te 60 lat, aktualnej polityki państw socjalistycznych z uwzględnieniem rozwoju.
Jednym słowem – mamy swoje święto, powstaliśmy, mówimy o tym jak jest, co zrobiliśmy, utożsamiając się z daną ideą.

60-lecie Rewolucji Październikowej
Rewolucja Październikowa w Rosji stanowiła przełom w zdobyciu władzy przez bolszewików oraz koniec rządów arystokracji.

Biblioteki aktywne i włączone na 60-lecie Rewolucji 

Biblioteki skupiły się na działaniach promujących literaturę. Do głównych obszarów tematycznych zaliczono:

  • przebieg i znaczenie Rewolucji Październikowej,
  • udział Polaków w Rewolucji – ze szczególnym uwzględnieniem działalności Feliksa Dzierżyńskiego,
  • obraz literatury październikowej w literaturze,
  • obraz współczesnego życia i dorobku ZSRR w literaturze rosyjskiej i polskiej,
  • dorobek radzieckich bibliotek.

Krajowe Biblioteki Publiczne podjęły się opracowań metodycznych dla mniejszych bibliotek, organizacji konkursów, spotkań, seminariów, druku ulotek. Chodziło o poszerzenie wiedzy społecznej w tym zakresie. Opracowano założenia i przeprowadzono m.in. konkurs biblioteczny „Czy znasz literaturę radziecką?”.


Polecam

Biblioteki w okresie PRL-u

Armia Ludowa „za honor i ojczyznę”

Postulaty sierpniowe i zdrada Solidarności


 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.