Motywacja do rzucenia klątwy w 3 powodach

Motywacja do rzucenia klątwy w 3 powodach

Motywacja do rzucenia klątwy jest prosta. Stanowi ją zwykła i ludzka zemsta i chęć zniszczenia śmiertelnego wroga. Drugą motywacją może być przejęcie kontroli, np. w celu uwiedzenia. Trzecia motywacja, wynika ze zwykłej chemii. Ktoś nam nie pasuje, to go eliminujemy albo źle mu życzymy. Np. może to być sąsiad z bloku obok, którego mijamy codziennie, z którym nie rozmawiamy, ale który jest wg. nas kimś niegodnym i wręcz zasługującym na karę. Tak to już jest z naszą motywacją. 

Read more